Med en ram kan man göra mycket. Annorlunda och roliga bilder till exempel.
Det finns en del tips och idéer för att få till bra bilder. Jag hjälper gärna till och spånar idéer.

Erika blomsterram